atributii Judecătoresc Constantin

AtribuŢii executor judecĂtoresc

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii: