Acte necesare executor judecătoresc

Acte necesare

În vederea alcătuirii dosarului de executare, creditorul trebuie să depună la biroul executorului judecătoresc următoarele acte:

  1. cererea de executare silită;
  2. titlul executorului în original;
  3. taxa de timbru;
  4. timbru judiciar.

Pentru comunicarea unei notificări prin agent procedural, din cadrul biroului nostru sau prin poştă, notificantul trebuie să depună:

  1. notificarea în 3 exemplare;
  2. cererea adresată executorului judecătoresc;
  3. taxa de timbru;
  4. timbru judiciar.

Biroul nostru asigură comunicarea notificărilor prin agent procedural cu maximă celeritate, în interesul clienţilor.